Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Тохем дооел,

Ве информира дека пребарувањето на веб страната на Тохем дооел истовремено значи и прифаќање на условите наведени во

"ПРАВНА НАПОМЕНА"

ПРАВНА НАПОМЕНА

Тохем дооел ги објавува информациите и документите или другите писмени материјали на својата интернет страница само за информативни цели. 

-Во оваа прилика,Тохем дооел ве информира дека пребарувањето на интернет страниците на компанијата истовремено значи и прифаќање на следните услови: 
-Интернет страниците на Тохем дооел, содржината или било кој дел од истите се заштитени со авторски права. Само компанијата има право да ги остваруваат правата кои произлегуваат од истите.
-Содржината на интернет страниците на Тохем дооел треба да се толкува врз основа на оригиналните текстови, без промени. Може да се случи овие страници да се променат независно од волјата или надвор од контрола на Тохем дооел. Поради тоа, освен ако не е поинаку предвидено со закон, компанијата не презема никаква одговорност за точноста, веродостојноста, навременоста или содржината на информациите, документацијата или другите писмени материјали објавени на интернет страниците.
-Се забранува употреба, репродукција, пренос, дистрибуција, трансформирање или зачувување на содржините на интернет страниците во било каква форма, делумно или целосно, без претходна писмена дозвола од Тохем дооел. Сепак, како начин на слободно користење, компанијата ви дозволува да ги зачувувате содржините од овие страници или да ги печатите од вашиот компјутер, за ваша лична употреба.
-Тохем дооел го задржува правото да ги менува или трансформира своите интернет страници во било кое време. Исто така, Тохем дооел може да го ограничи или да го прекине пристапот до нив.

-Тохем дооел не гарантира непрекинат или безгрешен пристап до страниците. Компанијата категорично отфрла било какви штети и/или загуби кои произлегуваат од неовластен пристап до почетната страница, информациите, документацијата или до другите писмени материјали кои се достапни на истите, несоодветна состојба на страницата за употреба, несоодветно функционирање, неправилности, било какви проблеми во функционирањето или нивна нејасност.
-Забрането е да се постави било каков линк со интернет страницата без претходно писмено одобрение од Тохем дооел.
Тохем дооел не прифаќа било каква одговорност за содржините кои се воспоставени, пренесени, зачувани, ставени на располагање или објавени од трети страни со коишто е поставен линк или кои се однесуваат на страниците на Тохем дооел.
-Доставувањето на писмен материјал од ваша страна (во e-mail порака испратена до било кој наш сервер или преку нашите интернет страници) значи прифаќање дека материјалот може да се објавува. Со доставувањето на материјалот до нас, прифаќате дека Тохем дооел може да го објавува – без никаква одговорност – и да ги користи неговите содржини (делумно или целосно) со објавување на вашето авторство. Со доставување на таков материјал до нас, се согласувате дека материјалот или неговата содржина не ја прекршуваат личната интелектуална сопственост или други права на било која трета страна, и дека третите страни нема да покренат било какви судски процеси против Тохем дооел во врска со таквите права, нема да поднесат било какви барања или тужби, и на крајот, доколку било која трета страна поднесе тужба против Тохем дооел, вие целосно ќе ги надоместите трошоците на Тохем дооел.

2011 © Тохем дооел. Сите права задржани . Правна напомена